Interpretacja Ministerstwa Zdrowia dot. wzoru recepty

  • Opublikowano: 09 Marzec 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

Ministerstwo Zdrowia wydało interpretację zapisu dotyczącego niezgodności recept ze wzorem znajdującym się w rozporządzeniu w sprawie recept lekarskich.