Studia podyplomowe z zakresu opieki farmaceutycznej

  • Opublikowano: 21 Marzec 2023
  • Przez : Janusz Chmielewski
Informujemy o trwającej rekrutacji na studia podyplomowe z zakresu opieki farmaceutycznej, organizowane przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie wraz z Aptekarską Szkołą Zarządzania. Studia objęte są patronatem Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
„Celem studiów podyplomowych »Opieka farmaceutyczna w chorobach cywilizacyjnych« jest przygotowanie farmaceutów do prowadzenia opieki farmaceutycznej oraz innych świadczeń zdrowotnych (m.in. przeglądów lekowych) rekomendowanych do wdrożenia w aptekach ogólnodostępnych.
Program studiów podyplomowych „Opieka farmaceutyczna w chorobach cywilizacyjnych” został przygotowany w taki sposób, żeby doskonalić przede wszystkim umiejętności praktyczne słuchaczy, stąd duża część zajęć ćwiczeniowych realizowana będzie w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ma to ułatwić słuchaczom zaimplementowanie zdobytych kwalifikacji w realizacji zadań zawodowych farmaceutów.
Studia trwać będą dwa semestry i będą prowadzić do uzyskania kwalifikacji cząstkowych na poziomie 7 PRK. Planowany program studiów obejmuje 750 godzin nauczania (w tym 185 godzin kontaktowych i 565 godzin samokształcenia), co daje 30 punktów ECTS. Zajęcia realizowane będą w formie zdalnej oraz stacjonarnej (wykłady i większość seminariów on-line, część seminariów i ćwiczenia kontaktowo). Zajęcia prowadzone będą przez doświadczoną interprofesjonalną kadrę dydaktyczną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz zaproszonych wykładowców – specjalistów w swoich dziedzinach, z innych Uczelni, a także praktyków aktywnie działających na rynku farmaceutycznym, w tym osoby, które przez wiele lat sprawowały opiekę farmaceutyczną oraz realizowały przeglądy lekowe za granicą (Anglia).”
Więcej informacji znajduje się na stronie uczelni:https://ckp.umlub.pl/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe/opieka-farmac...