Zaproszenie na konferencję on-line

  • Opublikowano: 08 Czerwiec 2022
  • Przez : Janusz Chmielewski

W imieniu organizatorów - Wydział Prawa i Ekonomii Uniwersytetu im. Jan Długosza w Częstochowie - zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową "Prawne aspekty odpowiedzialności podmiotów leczniczych i osób wykonujących zawody medyczne" jaka odbędzie się w najbliższy czwartek, w dniu 9 czerwca br. Obrady w formie on-line za pośrednictwem platformy Teams rozpoczną się o godz. 10.00.

Link na konferencję: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQyMTIzMTQtMjAwN...