Pismo z ŚlOW NFZ w sprawie numeracji recept.

  • Opublikowano: 11 Styczeń 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

W odpowiedzi na pytanie dotyczące zasad numeracji recept lekarskich skierowane do Śląskiego OW NFZ uzyskaliśmy odpowiedź, której meritum brzmi: 

przedostatnia cyfra w strukturze numeru recepty ..... przyjmuje następujące wartości:

  • 8 - dla recept posiadających kategorię dostępności Rp.
  • 9 - dla recept posiadających kategorię dostępności Rpw.

Pełna treść pisma znajduje się w załączniku poniżej.

Ponadto na podstawie informacji ustnej uzyskanej od pracownika Działu Gospodarki Lekiem przekazujemy, iż recepty dla leków Rpw. muszą zawierać następujące elementy:

  • 22-cyfrowy numer zaczynający się od cyfr 01 i kolor różowy (wzór zgodny ze "starym" rozporządzeniem)

albo

  • 22-cyfrowy numer zaczynający się od 02 lub 07 i kolor biały oraz oznaczenie Rpw. (wzór z nowego rozporządzenia)

Inne wzory są nieważne, szczególnie recepty z 20-cyfrowym kodem.