Informacje i komunikaty dotyczące realizacji recept, testowania i szczepienia obywateli Ukrainy

  • Opublikowano: 25 luty 2022
  • Przez : Janusz Chmielewski

W związku z sytuacją na Ukrainie i napływem uchodźców ukazały się następujące komunikaty skierowane do farmaceutów:

  • Komunikat dotyczący testowania testami antygenowymi cudzoziemców narodowości ukraińskiej: [...] Cudzoziemcy narodowości ukraińskiej mają prawo do bezpłatnego wykonywania testów antygenowych w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Koszty świadczeń pokrywane są z budżetu państwa, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Warunkiem nabycia prawa do przeprowadzenia testu w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (w tym dowód osobisty, paszport, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca). [...]
  • Szczepienia przeciw Covid-19 cudzoziemców narodowości ukraińskiej: [...] W odpowiedzi na wzmożone przekraczanie granic przez osoby narodowości ukraińskiej, w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terytorium Ukrainy, od 25 lutego 2022 roku, Minister Zdrowia wprowadził możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19. [...]

  • Komunikat GIF w sprawie uprawnień zawodowych farmaceutów polegających na możliwości wystawiania recept farmaceutycznych: [...] Główny Inspektor Farmaceutyczny przypomina, iż ... farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta jest uprawniony do wystawienia recepty farmaceutycznej. [...] w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją międzynarodową ... w sytuacji zgłaszania się do aptek ogólnodostępnych lub punktów aptecznych obcokrajowców, w obecnej sytuacji w szczególności uchodźców z Ukrainy, potrzebujących udzielenia pomocy w zakresie wydania produktu leczniczego informuję, że istnieje możliwość dokonania tej czynności. [...]

  • Komunikat NIA w sprawie realizacjie recept spoza UE: W związku z sytuacją jaka ma miejsce na Ukrainie i możliwością pojawienia się dużej liczby
    obywateli Ukrainy w Polsce, chcemy przypomnieć, iż apteka ogólnodostępna jest uprawniona, a nawet ma obowiązek realizacji recept wystawionych w innych krajach aniżeli kraje UE. [...]