Prośba o poparcie petycji w sprawie recept farmaceutycznych

  • Opublikowano: 16 luty 2022
  • Przez : Janusz Chmielewski
Szanowni Państwo,
 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o poparcie załączonej petycji i podjęcie wszelkich niezbędnych działań prowadzących do realizacji zawartych w niej postulatów. Celem petycji dotyczącej praktycznie każdego farmaceuty w kraju jest:
- zapewnienie właściwego, zgodnego z obowiązującym prawem procesu wystawiania i realizacji recept farmaceutycznych przez wszystkie osoby do tego uprawnione w obecnym stanie prawnym
- zniesienie nieuzasadnionej dyskryminacji w tym aspekcie farmaceutów niepracujących w aptekach lub punktach aptecznych.
Petycję, jak również opinię prawną stanowiącą jej podstawę znajdą Państwo w załącznikach do niniejszej wiadomości.O ile uznają je Państwo za słuszne, byłbym wdzięczny, gdyby podjęli się Państwo rozpowszechnienia tych dokumentów wśród członków Państwa Izby Aptekarskiej z informacją, że wypełnioną i podpisaną petycję łącznie ze stanowiącą jej załącznik opinią prawną należy przekazać do Ministra Zdrowia:
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (wymagane jest założenie profilu na platformie e-PUAP) 
Elektroniczna skrzynka podawcza MZ: /8tk37sxx6h/SkrytkaESP
 

Z góry dziękuję za rozpatrzenie mojej prośby.