Szkolenie z zakresu e-recepty transgranicznej

  • Opublikowano: 08 Grudzień 2021
  • Przez : Janusz Chmielewski

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu e-recepty
transgranicznej organizowanym przez Naczelną Izbę Aptekarską oraz Centrum
e-Zdrowia.
Szkolenia będą miały charakter seminariów webinarowych i odbędą się w
terminach:

* 14 grudzień godz. 12:00-12:30 - link do spotkania
<https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2F...
* 15 grudzień godz. 14:30-15:00 - link do spotkania
<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGMxYmJlZjEtNDMwZ...
Szczegółowe informacje dostępna są pod linkiem:
https://www.nia.org.pl/2021/12/08/szkolenie-z-zakresu-erecepty-transgranicznej/