Kurs języka migowego z dofinansowaniem dla farmaceutów

  • Opublikowano: 22 Listopad 2021
  • Przez : Janusz Chmielewski

Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS zwraca się z prośbą o upowszechnienie wśród swoich członków oraz osób współpracujących informacji, że istnieje możliwość wzięcia udziału w kursie polskiego języka migowego (PJM) na każdym z trzech poziomów zaawansowania, trwającym 60 godzin lekcyjnych, a także o możliwości uzyskania indywidualnego dofinansowania do Kursu języka migowego PJM do 90%.
Osoby głuche bardzo często słabo czytają i piszą. Zdarza się, że głuchy ma problem z odczytaniem nazw leków otrzymanych na kartce od lekarza.
Kursy odbywają się w średnio raz w tygodniu po południu (np. od 16.00 do 20.00). Kurs kończy się egzaminem i certyfikatem, ale osoby które nie chcą do niego przystępować otrzymają zaświadczenie. Ze względu na pandemię COVID-19 kurs prowadzony jest w formie wideokonferencji przy użyciu programu ZOOM, co pozwala oszczędzić czas i środki, a jak praktyka pokazała jest bardzo efektywny.
Koszt kursu/etapu od jednej osoby wynosi 900,00 zł, ale można uzyskać dofinansowanie w PFRON.
Dofinansowanie do kursu w województwie śląskim wynosi do 90% ceny kursu (może być mniejsze), co dla uczestnika oznacza zaledwie wydatek w
wysokości ok. 90,00 zł.
Dofinansowanie może uzyskać każda osoba, która ma kontakt z osobami z trudnościami w komunikowaniu się (niekoniecznie głuchymi), a farmaceuci mają taki kontakt bardzo często. Wnioski należy przesłać do nas celem sprawdzenia na adres poczty elektronicznej, a po weryfikacji oryginał przesłać do PFRON.
Wnioski należy przesłać do nas jak najszybciej, a najpóźniej do 31.01.2022. ponieważ PFRON ma ograniczone środki i liczy się kolejność zgłoszeń.
Pomagamy w wypełnieniu wniosku, który załączamy do niniejszej wiadomości. Informacje o kursach: https://www.pitagoras.org.pl/wniosek-pfron-kursy
W razie pytań zapraszamy do kontaktu.
Poniżej znajduje się wniosek o dofinansowanie
Z poważaniem
Piotr Krupa
Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS
Tel. kom. 782 568 450