Harmonogram posiedzeń Częstochowskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej

  • Opublikowano: 20 Październik 2021
  • Przez : Janusz Chmielewski

Planowane terminy posiedzeń CzORA zostały opublikowane w zakładce Izba/Harmonogramy http://www.czestochowa.oia.org.pl/?q=node/1155

Bardzo prosimy, aby wszelkie dokumenty, które mają trafić pod obrady ORA, wpływały do biura izby z tygodniowym wyprzedzeniem.