Ankieta dot. uznawania recept z zagranicy

  • Opublikowano: 30 Wrzesień 2021
  • Przez : Janusz Chmielewski

Naczelna Izba Aptekarska prosi o udział w ankiecie dotyczącej uznawania recept zagranicznych. Badania ma na celu ocenę praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej w UE.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CBHCEvaluation2021_Poland

Ankieta będzie aktywna do 14 października 2021 r.