Zasady refundacji szczepionek przeciw grypie w sezonie 2021/2022

 • Opublikowano: 03 Wrzesień 2021
 • Przez : Janusz Chmielewski

Lista refundacyjna obowiązująca od 1 września 2021 r. uwzględnia refundację szczepionek przeciw grypie. Przedstawiamy poniżej kompendium zasad, komu i na jakiej podstawie przysługuje zniżka na te preparaty.

VaxigripTetra: bezpł. - kobiety w ciąży (C) i osoby powyżej 75 rż. (S)

                       50% - dzieci po ukończeniu 24 miesiąca życia a przed ukończeniem 60 miesiąca życia

                                 osoby powyżej 65 roku życia

                                 osoby w wieku 18 – 65 w przypadku dodatkowych chorób

InfluvacTetra: bezpł. - kobiety w ciąży (C)

                       50% - osoby w wieku 18 – 65 w przypadku dodatkowych chorób

FluenzTetra:  50% - dzieci po ukończeniu 24 miesiąca życia a przed ukończeniem 60 miesiąca życia

 

Wskazania dla refundacji szczepionek dla osób w wieku 18-65 lat:

1) po transplantacji narządów,
2) chorujących na:
 • niewydolność układu oddechowego,
 • astmę oskrzelową,
 • przewlekłą obturacyjną chorobę płuc,
 • niewydolność układu krążenia,
 • chorobę wieńcową,
 • niewydolność nerek,
 • nawracający zespół nerczycowy,
 • choroby wątroby,
 • choroby metaboliczne (w tym cukrzycę), choroby neurologiczne i neurorozwojowe;
3) w stanach obniżonej odporności (w tym po przeszczepie tkanek i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego).
    

Zwracamy uwagę na różnice we zakresach refundacji pomiędzy poszczególnymi szczepionkami. Przypominamy, że w przypadku nie wpisania przez lekarza na recepcie poziomu refundacji, pacjent ma prawo otrzymać szczepionkę na zniżkę, jeśli tylko należy do odpowiedniej grupy wiekowej. Realizujący receptę nie ma uprawnień do weryfikacji zaleceń lekarskich.

 

Oprócz tego niektóe grupy otrzymały prawo do bezpłatnych szczepień przeciw grypie w tym sezonie (DzU 2021 poz. 1581). Są to:

 • osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą;
 • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
 • osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;
 • nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia;
 • studenci i doktoranci;
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne;
 • osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej i
 • pacjenci:
  • a) zakładu opiekuńczo-leczniczego,
  • b) zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
  • c) hospicjum stacjonarnego lub domowego,
  • d) oddziału medycyny paliatywnej;
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej;
 • osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole, placówce opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • funkcjonariusze służb mundurowych i specjalnych albo żołnierze (dokładny wykaz znajduje się w rozporządzeniu);
 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
 • osoby urodzone nie później niż w 1946 r. - 75 l
Szczepienia tych grup odbywać się będą w gabinetach zabiegowych i punktach szczepień, ale nie podano jeszcze szczegółów na temat dystrybucji szczepionek i rejestracji zainteresowanych.