Prawo Farmaceutyczne - tekst ujednolicony

  • Opublikowano: 09 Czerwiec 2021
  • Przez : Janusz Chmielewski

Marszałek Sejmu RP ogłosił tekst jednolity ustawy prawo farmacetyczne. Obejmuje on zmiany wynikające z przyjęcia ustawy o zawodzie farmaceuty i innych ustaw, między innymi związanych z COVID-19, przyjętych przed 13 maja 2021. Zmiany późniejsze są dodane w treści obwieszczenia. Treść ustawy znajduje się pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/974.