Nowelizacja rozporządzenia w sprawie pomieszczeń apteki w związku ze szczepieniami przeciw COVID-19

  • Opublikowano: 09 Czerwiec 2021
  • Przez : Janusz Chmielewski

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1035 ukazała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1035. Nowelizacja precyzuje wymagania lokalowe i organizacyjne niezbędne w przypadku, gdy apteka prowadzić będzie szczepienia ochronne przeciwko COVID-19.