Aktualizacja certyfikatów dostępu do systemu P1

  • Opublikowano: 13 Wrzesień 2020
  • Przez : Janusz Chmielewski

Przpopminamy, że w najbliższych miesiącach skończy się ważność certyfikatów umożliwiających dostęp do systemu P1, czyli e-recept i ZSMOPL. Certyfikaty takie był przyznawane aptekom i punktom aptecznym pod koniec 2018 roku, przed podłączeniem do systemu recept elektronicznych. Ich ważność wynosi 2 lata i właśnie zbliża się ku końcowi. Nieodnowienie certyfkatu skutkuje brakiem możliwości realizowania e-recept i wysyłania DRR recept elektronicznych i papierowych. Proponujemy skontaktować się z serwisem informatycznym obsługującym aptekę i ustalić dokładną datę ważności certyfikatów, a następnie wystąpić o aktualne i zainstalować je w systemie pracującym w aptece.

Zwracamy uwagę na fakt, iż wniosek o certyfikat składa aktualny kierownik apteki/punktu aptecznego. Dane kierownika apteki, którymi posługuje się system nadawania certyfikatów znajdują się w Rejestrze Aptek https://rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ra/search/public. Jeżeli są one błędne lub nieaktualne, należy zwrócić się do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego o poprawienie nieścisłości. Aktualizacja zasobów Rejestru Aptek i bazy w Systemie Obsługi Wniosków nadawania certyfikatów może zająć kilka dni. Do wygenerowania certyfikatów potrzebny jest program GeneratorCSIOZ (najnowsza wersja znajduje się tu: https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/projekty/GeneratorCSIOZ.zip). Niezbędny jest także podpis elektroniczny (Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany) kierownika-wnioskodawcy, który zapewne wszyscy kierownicy posiadają.

Przyminamy, że zarejestrowani na naszej stronie użytkownicy mogą wspomóc się prezentacją: http://www.czestochowa.oia.org.pl/sites/default/files/P1P2.ppt#overlay-c..., gdzie opisany jest proces uzyskiwania certyfikatu dostępu do P1 (druga część prezentacji; aktualny wygląd strony nieco różni się pod względem graficznym, ale pola formularza i funkcjonalność pozostały bez zmian).

Dodatkowe informacje mogą Państwo znaleźć pod adresami: