Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie elektronicznych recept farmaceutycznych

  • Opublikowano: 09 Kwiecień 2020
  • Przez : Janusz Chmielewski

Skierowaliśmy do Ministra Zdrowia pismo, w którym wnosimy o udostępnienie wszystkim farmaceutom posiadającym prawo wykonywania zawodu aplikacji gabinet.gov.pl, za pomocą której można wystawiać recepty elektroniczne. Rozwiązanie zakładające używanie programów aptecznych do wystawiania recept pozbawia takiej możliwości farmaceutów zatrudnionych poza aptekami ogólnodostępnymi albo czasowo niepracującym. Naszym zdaniem farmaceuci, tak jak lekarze, powinni mieć dostęp do gabinet.gov.pl niezależnie od miejsca wykonywania swojego zawodu. Zwróciliśmy także uwagę na fakt, że cetryfikat niezbędny do wystawiania e-recept mogą obecnie pobrać wyłącznie farmaceuci zatrudnieni w aptekach podłączonych do systemu P1. Pełna treść pisma znajduje się w załączniku.

plik: