Podsumowanie kadencji NRA

 • Opublikowano: 20 Styczeń 2016
 • Przez : Janusz Chmielewski

W dniach 29-31.01.2016 odbędzie kolejny Krajowy Zjazd Aptekarzy, na którym między innymi dojdzie do wyboru nowych władz naszego samorządu. Magazyn "mgr.farm"  dokonał analizy, jak dotychczasowa Naczelna Rada Aptekarska realizowała uchwały podjęte na ostatnim Krajowym Zjeździe. Zainteresowanych odsyłamy pod adres: http://mgr.farm/opinie/podsumowujemy-kadencje-nra

Nowe zasady ordynacji leków zebrane przez "Medycynę Praktyczną"

 • Opublikowano: 16 Styczeń 2016
 • Przez : Janusz Chmielewski

W portalu "Medycyna Praktyczna" zamieszczono kompendium zasad wystawiania recept z uwzględnieniem najnowszych zmian. Zainteresowanych odsyłamy pod adres: http://prawo.mp.pl/publikacje/prawomedyczne/135747,nowe-zasady-ordynacji-lekow-i-ich-praktyczne-skutki?u=159723154&rid=D2BBB72KNF91155B48F590AEI2WUA40.

Problem z przekazaniem danych XML do Śląskiego OW NFZ

 • Opublikowano: 16 Styczeń 2016
 • Przez : Janusz Chmielewski
wersja Portalu Świadczeniodawcy

UWAGA!!! Podczas próby przekazania danych o zrealizowanych receptach w Portalu Świadczeniodawcy pojawia się komunikat: Symbol podmiotu nadawczego niezgodny z odpowiednim identyfikatorem wysyłającego świadczeniodawcy. Problem leży po stronie OW NFZ i dotyczy praktycznie wszystkich oddziałów, które używają Portalu Świadczeniodawcy. W oddziałach, gdzie funkcjonuje SZOI import przesyłki jest bezproblemowy. 

Portal Świadczeniodawcy musi mieć wersję 2.3063, jak na załączonym przykładzie.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie informacji przekazywanych do NFZ

 • Opublikowano: 13 Styczeń 2016
 • Przez : Janusz Chmielewski

08-01-2016 w Dzienniku Ustaw 2016 poz. 31 ukazała się nowelizacja rozporządzenia określającego zakres i format danych gromadzonych przez apteki i przekazywanych do NFZ. Zmiana podyktowana jest wprowadzeniem recept wystawianych przez pielęgniarki i położne oraz zlikwidowaniem umów na wystawianie recept przez lekarzy dla siebie i najbliższej rodziny.

Treść rozporządzenia znajduje się pod adresem: http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2016/pozycja/31

Raport Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej na temat legislacji w ochronie zdrowia

 • Opublikowano: 09 Styczeń 2016
 • Przez : Janusz Chmielewski

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej prowadził kilkunastomiesięczny projekt badający procesy legislacyjne w służbie zdrowia. Jego głównym rezultatem jest raport, przygotowany pod redakcją dr hab. n. prawn. Doroty Karkowskiej, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego przy współpracy członków Grupy Monitorującej: Tymoteusza Barańskiego, adwokata oraz  dr n. chem. Rafała Świerzewskiego.

Stanowisko Rady Ministrów w sparwie zmiany ustawy refundacyjnej

 • Opublikowano: 06 Styczeń 2016
 • Przez : Janusz Chmielewski

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło przekazała na ręce Marszłka Sejmu stanowisko rządu w sprawie obywatelskiego projektu zmiany ustawy refundacyjnej. Jednym z punktów nowelizacji jest umożliwienie aptekom zwracanie leków refundowanych do hurtowni a hurtowniom do podmiotu odpowiedzialnego w przypadku zmniejszenia ceny urzędowej. Co prawda rząd zgadza się z zamysłem projektodawców, jednak zwarac uwagę, iż ogólne zasady wystawiania faktur i korekt unormowane są ustawą o podatku VAT i ich modyfikacja inną ustawą jest "niezgodne z zasadami technik prawodawczych".

Strony