GIF w sprawie elektronicznego formularza zgłaszania alertów.

 • Opublikowano: 02 Kwiecień 2019
 • Przez : Janusz Chmielewski

Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował, że na stronie internetowej fundacji KOWAL pojawił się elektroniczny formularz służący do zgłaszania alertów, które mogą pojawić się podczas skanowania kodów 2D. Jednocześnie zaktualizowany został też przewodnik zarządzania alertami. Całośc komunikatu dostępna jest pod adresem: https://www.gif.gov.pl/pl/aktualnosci/1431,Aktualizacja-przewodnika-zarz...

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

 • Opublikowano: 02 Kwiecień 2019
 • Przez : Janusz Chmielewski

W Dzienniku Ustaw pod numerem 582 ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego. Wprowadza ono między innymi nowy wzór zlecenia: Rozporządzenie weszło w życie 29.03.2019

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/582/D2019000058201.pdf

Jednocześnie centrala NFZ wystosowała komunikat w tej sprawie:

Pismo Ministra Zdrowia do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie ZSMOPL

 • Opublikowano: 02 Kwiecień 2019
 • Przez : Janusz Chmielewski

Wiceminister zdrowia  Janusz Cieszyński skierował do GIF pismo, w którym proponuje, by w okresie przejściowym nie nakładać kar na podmioty nie realizujące prawidłowo nakazów raportowania do ZSMOPL. Zdaniem ministra Główny Ispektor Farmaceutyczny powinien rozważyć poprzestanie na pouczeniu, jeżeli waga naruszenia prawa jest znikoma, a strona zaprzestała naruszania prawa.

Ministerstwo Zdrowia na temat ZSMOPL

 • Opublikowano: 28 Marzec 2019
 • Przez : Janusz Chmielewski

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/od-1-kwietnia-2019-wchodzi-obowiazek-wysy... znajdziemy zestaw filmów instruktażowych dotyczących zakładania kont podmiotów zobowiązanych do raportowania oraz dokumenty określające zakres raportowania i niektóre warunki techniczne raportów. Część z tych dokumentów już publikowaliśmy.

Komunikat MZ w sprawie raportowania do ZSMOPL

 • Opublikowano: 19 Marzec 2019
 • Przez : Janusz Chmielewski

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że od 1.04.2019 podmioty uczeswtniczące w obrocie lekami mają obowiązek przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. W komunikacie przypomniano, że obowiązek ten dotyczy podmiotów odpowiedzialnych, wytwórców, hurtowni farmaceutycznych, aptek i punktów aptecznych orazdziałówfarmacji szpitalnej. Tak zwany bilans otwarcia podmioty te mogą wysłać przed datą wejścia w życie obowiązku raportowania, oznacza to jednak zobligowanie do przesyłania codziennych raportów od daty przesłania teg obilansu.

Filmy instruktażowe dotyczące ZSMOPL

 • Opublikowano: 13 Marzec 2019
 • Przez : Janusz Chmielewski

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi CSIOZ przygotowało materiały video, które ułatwią rejestrację podmiotu (apteki, punktu aptecznego, hurtowni, działu farmacji itp.) w systemie. Filmy znajdują się pod adresem: https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/jak-podlaczyc-sie-do-zsmopl/

Strony