Komunikat NFZ w sprawie przystępowania aptek do Narodowego Programu Szczepień

 • Opublikowano: 15 Czerwiec 2021
 • Przez : Janusz Chmielewski

Centrala NFZ opublikowała komunikat, w którym informuje o zasadach przystępowania aptek do Narodowego Programu Szczepień: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/szczepienia-prze...

Komunikat zawiera odnośniki do odpowiednich informacji wojewódzkich oddziałów NFZ, do których mają się zgłaszać zainteresowani.

Honorowa Nagrody im. Aleksandra Żurka dla najlepszych prac magisterskich i doktorskich

 • Opublikowano: 14 Czerwiec 2021
 • Przez : Janusz Chmielewski

Hurtownia Salus International sp. z o.o. jako Patron Honorowej Nagrody im. Aleksandra Żurka serdecznie zachęca absolwentów studiów magisterskich i doktorskich do zgłaszania swoich prac naukowych.
Nagroda przyznawana jest za wybitne prace naukowe (magisterskie i doktorskie) z zakresu popularyzowania zasad:
- Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP),
- Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP),
- Dobrej Praktyki Aptecznej (GPP),
- Dobrej Praktyki Praktyki Edukacyjnej (GEP).

Nagrody im. Biegańskiego

 • Opublikowano: 13 Czerwiec 2021
 • Przez : Anonim
W ostatni piątek, 11 czerwca w Teatrze im. Adam Mickiewicza odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy im. dra Władysława Biegańskiego. Była to uroczystość podwójna, bowiem ze względu na epidemię COVID-19 w roku 2020 uroczystość odwołano.

Prawo Farmaceutyczne - tekst ujednolicony

 • Opublikowano: 09 Czerwiec 2021
 • Przez : Janusz Chmielewski

Marszałek Sejmu RP ogłosił tekst jednolity ustawy prawo farmacetyczne. Obejmuje on zmiany wynikające z przyjęcia ustawy o zawodzie farmaceuty i innych ustaw, między innymi związanych z COVID-19, przyjętych przed 13 maja 2021. Zmiany późniejsze są dodane w treści obwieszczenia. Treść ustawy znajduje się pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/974.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie pomieszczeń apteki w związku ze szczepieniami przeciw COVID-19

 • Opublikowano: 09 Czerwiec 2021
 • Przez : Janusz Chmielewski

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1035 ukazała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1035. Nowelizacja precyzuje wymagania lokalowe i organizacyjne niezbędne w przypadku, gdy apteka prowadzić będzie szczepienia ochronne przeciwko COVID-19.

Farmaceutka z Częstochowy na stażu w Hiszpanii

 • Opublikowano: 02 Czerwiec 2021
 • Przez : Janusz Chmielewski

Miła nam poinformować, że wśród farmaceutów odbywających staż w aptekach szpitalnych w Hiszpanii znalazła się nasza koleżanka, mgr farm. Agnieszka Fenig, pełniąca funkcję kierownika apteki w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie. Gratulujemy!

https://www.nia.org.pl/2021/06/01/farmaceuci-rozpoczeli-szkolenia-w-hisz...

Prezydent RP podpisał ustawę zezwalającą na wykonywanie szczepień w aptekach

 • Opublikowano: 31 Maj 2021
 • Przez : Janusz Chmielewski

Informacja z Naczelnej Izby Aptekarskiej:

28 maja br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła w życie 29 maja br.

Nowy wykaz leków dla zasłużonych krwiodawców

 • Opublikowano: 27 Maj 2021
 • Przez : Janusz Chmielewski

W Dzienniku Ustaw poz. 883 znajduje się nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego
Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu", a dokładniej załącznika zawierającego listę tych preparatów. Rozporządzenie weszło w życie 26.05.2021 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/883

Strony