Zaproszenie na webinar

  • Opublikowano: 28 Marzec 2023
  • Przez : Janusz Chmielewski

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy Farmaceuci,

W imieniu Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej

w Rzeszowie serdecznie zapraszam wszystkie koleżanki i Kolegów Farmaceutów na szkolenie webinarowe:

“Leczenie schorzeń wątroby.”

Webinar poprowadzi lek. med. Agnieszka Maksymiuk-Kłos

Spotkanie on-line odbędzie się dzisiaj tj. 3 kwietnia 2023r. o godzinie 19:00.

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

  • Opublikowano: 13 Marzec 2023
  • Przez : Janusz Chmielewski

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że Państwa umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne kończą swoją ważność z dniem 30 czerwca 2023 roku. W związku z powyższym na stronie Śląskiego OW NFZ w miejscu:

Okręgowy Zjazd Aptekarzy Sprawozdawczo-Wyborczy Częstochowskiej OIA

  • Opublikowano: 13 Marzec 2023
  • Przez : Janusz Chmielewski

10 marca 2023 r. odbył się kolejny zjazd Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Organy Izby - Rada, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Komisja Rewizyjna, Sąd Aptekarski przedstawili sprawozdania z działalnosci w roku 2022. Ponadto Skarbnik OIA zreferował wykonanie budżetu w roku 2022, przedstawił preliminarz na rok bieżącu oraz bilans finansowy Izby. Uczestnicy zjazdu udzielili Okręgowej Radzie Aptekarskiej absolutorium.

Strony