Prawo Farmaceutyczne - tekst ujednolicony

 • Opublikowano: 09 Czerwiec 2021
 • Przez : Janusz Chmielewski

Marszałek Sejmu RP ogłosił tekst jednolity ustawy prawo farmacetyczne. Obejmuje on zmiany wynikające z przyjęcia ustawy o zawodzie farmaceuty i innych ustaw, między innymi związanych z COVID-19, przyjętych przed 13 maja 2021. Zmiany późniejsze są dodane w treści obwieszczenia. Treść ustawy znajduje się pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/974.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie pomieszczeń apteki w związku ze szczepieniami przeciw COVID-19

 • Opublikowano: 09 Czerwiec 2021
 • Przez : Janusz Chmielewski

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1035 ukazała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1035. Nowelizacja precyzuje wymagania lokalowe i organizacyjne niezbędne w przypadku, gdy apteka prowadzić będzie szczepienia ochronne przeciwko COVID-19.

Farmaceutka z Częstochowy na stażu w Hiszpanii

 • Opublikowano: 02 Czerwiec 2021
 • Przez : Janusz Chmielewski

Miła nam poinformować, że wśród farmaceutów odbywających staż w aptekach szpitalnych w Hiszpanii znalazła się nasza koleżanka, mgr farm. Agnieszka Fenig, pełniąca funkcję kierownika apteki w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie. Gratulujemy!

https://www.nia.org.pl/2021/06/01/farmaceuci-rozpoczeli-szkolenia-w-hisz...

Prezydent RP podpisał ustawę zezwalającą na wykonywanie szczepień w aptekach

 • Opublikowano: 31 Maj 2021
 • Przez : Janusz Chmielewski

Informacja z Naczelnej Izby Aptekarskiej:

28 maja br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła w życie 29 maja br.

Nowy wykaz leków dla zasłużonych krwiodawców

 • Opublikowano: 27 Maj 2021
 • Przez : Janusz Chmielewski

W Dzienniku Ustaw poz. 883 znajduje się nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego
Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu", a dokładniej załącznika zawierającego listę tych preparatów. Rozporządzenie weszło w życie 26.05.2021 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/883

Webinar NIA na temat rozporządzenia UE w sprawie wyrobów medycznych

 • Opublikowano: 21 Maj 2021
 • Przez : Janusz Chmielewski

erdecznie zapraszamy na certyfikowany webinar organizowany przez Naczelną Izbę Aptekarską, który odbędzie się 24.05.2021 o godzinie 19:00.  

Wykład pod tytułem „Wyroby medyczne - rozpoczęcie stosowania MDR od środy 26.05.2021r. Obowiązki aptek ogólnodostępnych i szpitalnych” poprowadzi mecenas Oskar Luty.

Za udział w wydarzeniu będzie można otrzymać 2 punkty edukacyjne.

Oferta ubezpieczenia grupowego OC dla farmaceutów, którzy aktywnie uczestniczą w procesie kwalifikacji lub wykonują szczepienia pacjentów przeciwko COVID-19

 • Opublikowano: 19 Maj 2021
 • Przez : Janusz Chmielewski

Informujemy o możliwości ubezpieczenia grupowego OC farmaceutów-członków CzOIA, którzy ukończyli kurs szczepień ochronnych przeciwko Covid-19 lub kurs kwalifikacji do szczepień przeciwko Covid-19 oraz aktywnie uczestniczą w procesie kwalifikacji lub wykonują szczepienia pacjentów w tym zakresie.
Warunkiem przystąpienia do przedstawionej poniżej oferty ubezpieczenia w poniższej kwocie jest zadeklarowanie się minimum 150 farmaceutów.

Strony