Stanowisko MZ w sprawie nakładania kar umownych na apteki

  • Opublikowano: 28 Październik 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

Śląska OIA uzyskała od Ministerstwa Zdrowia opinię dityczącą nakładania przez NFZ kar na apteki, które przekazały nieprawidłowe dane statystyczne. Zgodnie z tym stanowiskiem, nałożenie kary może mieć miejsce tylko wtedy, kiedy apteka przekaże nieprawdziwe dane i NFZ wypłaci aptece nienależną refundację. Pełna korespondencja pomiędzy Izbą Śląską, NFZ i ministerstwem znajduje się na stronie http://katowice.oia.pl/wpisy-act-more-id-5410.html

Nowelizacja rozporządzenia w/s refundowanych wyrobów medycznych

  • Opublikowano: 12 Październik 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

Serwis "Medycyna Praktyczna" zamieścił informację o przygotowanym projekcie nowego rozporządzenia dotyczącego refundacji wyrobów medycznych, środków pomocniczych i sprzętu ortopedycznego:

Resort zdrowia przygotował projekt nowego rozporządzenia w sprawie refundacji wyrobów medycznych. Przewiduje on m.in. wzrost finansowania protez rąk i nóg, aparatów słuchowych, specjalnych wózków inwalidzkich.

Nowy wykaz produktów biobójczych

  • Opublikowano: 11 Październik 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

10 października opublikowano obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 9 października 2013r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Biobójczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokument znajduje się pod adresem: http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html?year=2013&act=36

Ponowna prośba o udział w ankiecie dot. płatności kartami

  • Opublikowano: 07 Październik 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

Ankieta dotycząca opłat kartami kredytowymi Ponowna prośba – ponieważ do dnia dzisiejszego udział w ankiecie wzięło zaledwie 12 podmiotów z Polski.Taka postawa jest niezrozumiała szczególnie dlatego, że w Polsce opłaty dla aptek za transakcje realizowane kartą kredytową należą do najwyższych w Europie.Jest bardzo duża szansa, aby to zmienić – ale Komisja Europejska musi mieć odpowiednią ilość aktualnych danych w tym zakresie. W ubiegłym miesiącu przedstawiciele Komisji Europejskiej zapowiedzieli, że podjęte zostaną prace nad odpowiednimi zmianami prawa.

Strony