Wyjaśnienie kwestii wolontariatu w aptekach.

  • Opublikowano: 23 Kwiecień 2014
  • Przez : Janusz Chmielewski

Prezes NRA skierował do izb okręgowych pismo odnoszące się do możliwości odbywania wolontariatu w aptekach (w załączniku). Radca prawny CzOIA dodał do niego następujący komentarz wyjaśniający szczegółowo tę kwestię:Stosownie do treści art. 42 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, apteka ogólnodostępna nie jest podmiotem, na rzecz którego można wykonywać wolontariat, nie jest bowiem podmiotem leczniczym. Można być wolontariuszem w podmiocie leczniczym (szpitale, hospicja) lub w organizacji pożytku publicznego.

Infolinia dla pacjentów

  • Opublikowano: 11 Kwiecień 2014
  • Przez : Janusz Chmielewski

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło dla pacjentów specjalną infolinię o tańszych odpowiednikach leków refundowanych. Celem infolinii jest upowszechnienie wiedzy o możliwości zamiany leków oraz poszerzenie i ułatwienie pacjentom dostępu do fachowej informacji na ten temat. Codziennie w godz. od 8.00 do 20.00 pod numerem 22 123 98 00 farmaceuci udzielają informacji o możliwości zamiany leków refundowanych przepisanych przez lekarzy na ich odpowiedniki.W siedzibie OIA w Częstochowie można pobrać wydrukowany przez ministerstwo plakat informujący o uruchomieniu infolinii.

Nowelizacja rozporządzenia ws. recept lekarskich i niektórych ustaw

  • Opublikowano: 08 Kwiecień 2014
  • Przez : Janusz Chmielewski

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej dwa projekty odnoszące się do wystawiania recept przez lekarzy - w sprawie recept lekarskich oraz w sprawie środków odurzających i psychotropowych. Proponowane tam zmiany mają pozwolić na przepisywanie recept na dłuzszy czas stosowania niż dotychczasowe 90 dni (lub 30 w przypadku I-N i II-P), zwiększenia ilości leku recepturowego i możliwości przepisywania większej ilości recept z odroczoną realizacją.

Szczegóły znajdują się na stronach:

Pismo Prezesa NRA do GIF

  • Opublikowano: 07 Kwiecień 2014
  • Przez : Janusz Chmielewski

Prezes NRA skierował do Głównego Inspektora Farmaceutycznego pismo w sprawie przestrzegania ustawowego limitu 1% aptek. Prezes Kucharewicz zwraca w nim uwagę, że w wyniku przejęć i konsolidacji spółek prawa handlowego niejednokrotnie dochodzi do nadmiernej koncetracji aptek w posiadaniu jednego przedsiębiorcy lub grupy kapitałowej.

Strony