Korespondencja Ministerstwa Zdrowia ws. zaopatrywania aptek poza hurtowniami farmceutycznymi

  • Opublikowano: 09 Listopad 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

Na stronie internetowej Śląskiej Izby Aptekarskiej znajduje się korespondencja pomiędzy tą izbą a ministerstwem zdrowia dotycząca wymogu zaopatrywania się aptek wyłącznie w hurtowniach farmaceutycznych. Z pisma tego wynika, iż obowiązek taki istniej lylko w stosunku do wszystkich produktów leczniczych oraz innych towarów, które są objęte system refundacji. Pozostały asortyment może byc zabywany z innych źródeł.Informacja ta jest dostępna pod adresem http://www.katowice.oia.pl/wpisy-act-more-id-5785.html

Recepty transgraniczne

  • Opublikowano: 09 Listopad 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

Opublikowano dziennik ustaw 2013-1293 wprowadzający od 8.11.2013 zmiany do rozporządzenia w sprawie recept lekarskich w zakresie recepty transgranicznej.

DU-2013-1293
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/1293

Pojawił się także 

- komunikat dla aptekarzy dotyczący nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich wprowadzającej receptę trans graniczną

Badanie ankietowe w aptekach

  • Opublikowano: 09 Listopad 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

Firma IMS, badająca rynek farmaceutyczny w Polsce, zamierza przeprowadzic ankietęw wybranych aptekach. Badanie to prowadzone jest pod patronatem Naczelnej Izby Aptekarskiej. List prezesa Kucharewicza w tej sprawie znajduje się w załączniku.

Stanowisko MZ w sprawie nakładania kar umownych na apteki

  • Opublikowano: 28 Październik 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

Śląska OIA uzyskała od Ministerstwa Zdrowia opinię dityczącą nakładania przez NFZ kar na apteki, które przekazały nieprawidłowe dane statystyczne. Zgodnie z tym stanowiskiem, nałożenie kary może mieć miejsce tylko wtedy, kiedy apteka przekaże nieprawdziwe dane i NFZ wypłaci aptece nienależną refundację. Pełna korespondencja pomiędzy Izbą Śląską, NFZ i ministerstwem znajduje się na stronie http://katowice.oia.pl/wpisy-act-more-id-5410.html

Strony