Ogłoszenie jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept

  • Opublikowano: 19 Marzec 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

W Dzienniku Ustaw 364/2013 ukazał się ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept refundowanych oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept.

Dokument znajduje się pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/364/1

Pismo do Prezes NFZ w sprawie kar nakładanych na apteki

  • Opublikowano: 17 Marzec 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

Władze Śląskiej OIA skierowały do NFZ pismo dotyczące nakładania kar na apteki za nieprawidłowo przesłane dane dotyczące zrealizowanych recept refundowanych. Istotą pisma jest konstatacja, iż według przepisu kara jest nakładana na aptekę w przypadku jednoczesnego spełnienia dwu warunków: przekazania nieprawidłowych danych i wypłacenia nenaleznej refundacji.W związku z tym, jeśli nie doszło do wypłacenia nienaleznej refundacji, kara nie powinna by nakładana. Z niecierpliwością oczekujemy na odpowiedź Pani Prezes NFZ.

Lokalizacja plików z zawiadomieniami o kontroli

  • Opublikowano: 13 Marzec 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

W związku z kontrolami przeprowadzanymi przez ŚlOW NFZ informujemy, że zawiadomienia kierowane do aptek znajdują się teraz w nieco innym miejscu.

Po zalogowaniu do Portalu Świadczeniodawcy należy w sekcji Administracja i opcje wybrac pokaż więcej (prawy dolny róg ekranu). Następnie kliknąc na Pobranie plików technicznych NFZ; w pasku nad nazwą apteki kliknąc w Pliki techniczne a potem w widocznej tabeli w Pliki dedykowane. Po prawej stronie tabeli ukażą się pisma skierowane do apteki.

Strony