Nowe rozporządzenie w sprawie środków psychotropowych...

  • Opublikowano: 14 Wrzesień 2014
  • Przez : Janusz Chmielewski

W Dzienniku Ustaw z dnia 3.09.2014 pod pozycją 1172 ukazała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje: http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2014/pozycja/1172.

Wprowadzone poprawki:

Przerwa urlopowa

  • Opublikowano: 14 Sierpień 2014
  • Przez : Janusz Chmielewski

W zwiazku z urlopem p. Lucyny Wojtas w dniach 18-29.08.2014 biuro izby będzie nieczynne. W pilnych sprawach prosimy kontaktować się bezpośrednio z Prezesem mgr.farm. Piotrem Stojkiem pod numerem tel. 608313932

UWAGA!!!

  • Opublikowano: 05 Sierpień 2014
  • Przez : Janusz Chmielewski

W związku z otrzymanymi w dniu wczorajszym informacjami z aptek o  "dziwnych telefonach" {dzwoniąca pani przedstawiała się, że jest  nową asystentką Częstochowskiej Okregowej Izby Aptekarskiej (rzekomo zatrudniona od lipca)  i prosi o podanie danych - stanu zatrudnienia farmaceutów ( imię i nazwisko).} informujemy, iż w/w osoba nie jest zatrudniona w Naszej izbie i nie otrzymała żadnego upoważnienia do zbierania powyższych danych.  W CzOIA zatrudniony jest tylko 1 pracownik administracyjno-biurowy 

Strony