Zmiany w polityce lekowej

  • Opublikowano: 12 Grudzień 2015
  • Przez : Janusz Chmielewski

Wicemimister zdrowia Krzysztof Łanda przedstawił na konferencji „Finansowanie świadczeń zdrowotnych i refundacja leków - diagnoza potrzeb priorytetowych", zorganizowanej przez kancelarię DZP oraz firmę Sequence założenia nowej polityki lekowej państwa. W najbliższym czasie rząd przedstawi własny projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej. Zajmie się także ograniczeniem wywozu z Polskich niektórych leków, zmianami w systemie finansowania programów lekowych, niestandardowych terapii i leczenia chorób rzadkich.

Debata w Sejmie nad obywatelskim projektem zmiany ustawy refundacyjnej

  • Opublikowano: 12 Grudzień 2015
  • Przez : Janusz Chmielewski

W czwartek w Sejmie debatowano nad obywatelskim projektem zmiany ustawy refundacyjnej i ustawy o zawodzie lekarza, przygotowanym przez Porozumienie Zielonogórskie. Projekt został przygotowany 3 lata temu, ale dopiero teraz rozpoczeto nad nim prace. Rząd popiera podstawową propozycję PZ, jaką jest przyznanie prawa do refundacji leku nie tylko wg. wskazań ChPL, ale także praktyki kinicznej. Nie zagadza się natomiast na określanie prawa do refundacji na pomocą wpisania na recepcie kodu ICD choroby (min.

Zaproszenie do zawierania umów na zaopatrzenie w środki pomocnicze

  • Opublikowano: 02 Grudzień 2015
  • Przez : Janusz Chmielewski

Śląski OW NFZ zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o zawarcie umowy na zaopatrzenie w śrdoki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne. 

Szczegóły znajdują się na stronie OW NFZ pod adresem: http://www.nfz-katowice.pl/?a=newsy_grupowanie&k0=dla-swiadczeniodawcy&k...

Bezpłatne leki dla żołnierzy-górników

  • Opublikowano: 28 Listopad 2015
  • Przez : Janusz Chmielewski

Nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (DU-2015-1692 z 23.10.2015 r.) włączył żołnierzy-górników do grona osób uprawnionych do otrzymywania bezpłatnie leków Rp. i Rp.z. Osoby te powinny się legitymować zaświadczeniem wystawianym przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór zaświadczenia w załączeniu.

Strony