Sprawozdanie z wytworzonych odpadów

  • Opublikowano: 09 Marzec 2016
  • Przez : Janusz Chmielewski
Przypominamy, że do 15 marca należy przygotować i wysłać do urzędu marszałkowskiego sprawozdanie z wytworzonych w aptece odpadów. W dużej części przypadków sprawozdanie takie dostarczy firma odbierająca odpady (przeterminowane leki i inne nie komunalne) z apteki. Dla aptek, które będą musiały zrobić to samodzielnie przygotowaliśmy pomoc. W załącznikach znajduje się wzór wypełnienia sprawozdania oraz czysty formularz. Wypełniony dokument należy przesłać do Wydziału Ochrony Środowiska urzędu marszałkowskiego właściwego województwa:

Dobra Praktyka Higieniczna i HACCP w aptekach

  • Opublikowano: 08 Marzec 2016
  • Przez : Janusz Chmielewski

Zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 594 - http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2015/pozycja/594) apteki, punkty apteczne oraz hurtownie farmaceutyczne, które dokonują obrotu np. suplementami diety, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego są traktowane jak podmioty działające na rynku spożywczym.

Nowe szkolenia internetowe na portalu Stworzone dla farmaceuty

  • Opublikowano: 08 Marzec 2016
  • Przez : Janusz Chmielewski

Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku oraz Redakcja portalu Stworzone dla Farmaceuty zaprasza magistrów farmacji do udziału w kolejnym szkoleniu on-line organizowanym w ramach szkoleń ciągłych farmaceutów.

Tytuł szkolenia: „Stany zapalne układu moczowo-płciowego u kobiet: wybrane problemy”. Szkolenie jest dostępne po zalogowaniu się na stronie www.stworzonedlafarmaceuty.pl

Wystawa w Ratuszu poświęcona postaci Ferdynanda Karo

  • Opublikowano: 25 luty 2016
  • Przez : Janusz Chmielewski

19 lutego w Ratuszu w ramach cyklu "Gabinet Wybitnych Częstochowian" otwarto wystawę poświęconą Ferdynandowi Karo, farmaceucie i botanikowi, który w latach 70-tych XIX wieku prowadził jedną z częstochowskich aptek. Więcej na temat wystawy można przeczytać na stronie Muzeum Częstochowskiego: http://www.muzeumczestochowa.pl/ratusz/ratuszdziedzictwo-kulturowe-farma...

Strony